Знания, покоряющие небо

Новая специальность

Feb 4, 2018
На кафедре №303 "Авиационных приборов и измерений" открыта новая специальность №153 "Микро- и наносистемная техника"

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІКРО - ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА»
Спеціалізація « Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення»

Забезпечує підготовку фахівців з розробки, виробництва, ремонту, обслуговування, комп’ютерного моделювання та дослідження матеріалів, компонентів і пристроїв мікро - та наноелектроніки різноманітного призначення.

Еволюційний розвиток електроніки направлений на зменшення розмірів електронних приладів. Мікроелектроніка фактично витіснила всі попередні електронні технології, а новий напрямок в науці, техніці і виробництві – наноелектроніка, що вивчає і використовує фізичні явища і процеси в електронних приладах, геометричні розміри робочих зон яких відповідають розмірам молекул і атомів. Мінімальні розміри приладів становляться величиною з молекулу, а швидкість обробки інформації збільшується в мільйони разів. 
За допомогою нанотехнологій можливе створення нових матеріалів, яких не має в природі, з такими властивостями, котрі дають новий рівень розвитку науки і техніки.

Ця універсальна спеціальність, за допомогою якої можна реалізовувати фантастичні ідеї, буде затребуваною на багато десятиріч, а стійкий дефіцит на таких фахівців гарантує успішне працевлаштування випускників у самих різних областях техніки.

Фахівці з мікро- та наносистемної техніки являються кваліфікованими: інженерами-конструкторами наноматеріалів, інженерами-метрологами в галузі нанотехнологій та наноматеріалів, інженерами-мікроелектронщиками, інженерами-схемотехніками, наноінженерами, нанотехнологами, програмістами-розробниками, нанофізиками.