Знання, що підкорюють небо

Інженерія мобільних додатків

Спеціалізація - Інженерія мобільних додатків

 

Навчаючись на цій спеціалізації студент отримує навички математичного та комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів різної фізичної природи, дослідження систем управління, розробки апаратних і програмних засобів керуючих комп'ютерних пристроїв, практичного виготовлення та впровадження систем управління для технічних об'єктів і процесів, також отримує знання в області програмування об'єктів для різних мобільних додатків (IoS, Android).
 
Навчальні плани містять ряд базових і спеціальних дисциплін, таких, як теорія автоматичного управління, алгоритмізація і програмування, архітектура комп'ютерних систем і мереж, проектування цифрових контролерів, системи управління транспортними та енергетичними об'єктами, бази даних, навігаційні системи та GPS, системи технічного зору та обробки відеоданих.