Знання, що підкорюють небо

Прикладна математика (113)

Прикладна математика (Прикладна математика): студенти ПМ отримують математичну підготовку високого рівня, орієнтовану на практичне використання математичних методів у вирішенні інженерних задач на основі професійного володіння сучасною обчислювальною технікою і програмним забезпеченням.
На спеціальності ведеться викладання фундаментальних основ математики та програмування, математичного моделювання, чисельних методів, комплексів програм для вирішення наукових, технічних, фундаментальних і прикладних проблем.
Студенти вивчають операційні системи (Windows, Windows NT, LINUX, NOVELL, VISTA), офісне програмне забезпечення (MS Office, HTML), мови програмування (VisualC + +, С #, ASP.NET, Lisp, Prolog, JavaScript, Assembler), спеціалізовані математичні та статистичні пакети (MathCAD, Mathematica, MatLab, 1C, NetLogo, Statistica, SPSS), технології MS SQL Server, Oracle.
 
Наші випускники знаходять застосування своїм знанням в наступних професіях:
  • менеджер з логістики;
  • менеджер інформаційної сфери;
  • системний аналітик;
  • керівник проектів;
  • аналітик - програміст;
  • адміністратор мереж;
  • адміністратор баз даних;
  • консультант в області роботи з інформацією;
  • розробник професійно-орієнтованих інформаційних систем.