Факультет СУЛА запрошує вас!

Станом на 2017 рік до складу факультету входить 5 випускаючих кафедр і 4 філії кафедр на профільних підприємствах. Підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів і докторантів здійснює професорсько- викладацький склад з 90 осіб, а на 12 спеціальностях факультету навчається понад 1000 студентів, включаючи іноземців з навчанням англійською мовою. Матеріально-технічне забезпечення містить 15 комп’ютерних класів та понад 20 навчальних лабораторій.

Студентське життя

Контроль за процесом навчання здійснюється за допомогою системи оперативного моніторингу успішності кожного студента окремо та студентських груп у цілому. У цій роботі беруть активну участь куратори груп і органи студентського самоврядування факультету. Продуктивні студентські ініціативи завжди знаходять розуміння, підтримку та визнання. У роботі з підготовки свят беруть участь більше ніж 50% усіх студентів факультету. Крім того, наші студенти беруть активну участь в організації соціологічних опитувань з проблемних аспектів навчального процесу, виховання, стану гуртожитку, виданні власних періодичних видань «Системка» та «Крок вперед».

Досягнення наших студентів

Студентам, які мають успіхи в навчанні і потяг до наукових досліджень, відкрито шлях до магістратури і аспірантури. Понад 300 студентів факультету щорічно виконують реальні курсові проекти.
Наші студенти мають можливість щорічно виступати з доповідями на науково-технічних коференціях як в Україні, так і за кордоном.
За останні 10 років за участю студентів факультету СУЛА отримано понад 300 охоронних документів на винаходи, корисні моделі, авторські права на реєстрацію програмних продуктів, грамот і дипломів за участь у Всеукраїнських олімпіад

События

анонсы ближайших событий нашего университета

18грудня

Поздравляем Пилецкого Павла с получением стипендии Кучмы Л.Д.

Студент группы 345а за высокие показатели в учебе и науке получил стипендию Кучмы Л.Д., руководитель к.т.н., ст. преподаватель каф. 304 Чумаченко Д.И.

18грудня

СУЛА СИСТЕМКА

Выпуск 2016-2017.

11вересня

International Conference on Hydrogen Safety - 2017

Доцент кафедры информатики факультета СУЛА к.т.н. Скоб Юрий Алексеевич принял участие в работе 7-й Международной конференции по вопросам безопасности водорода (International Conference on Hydrogen Safety - 2017), которая проходила в здании бывшей главной морской таможни г. Гамбург, Германия (Alter Wandrahm 20; 20457 Hamburg; Germany) в период с 09 по 15 сентября 2017 года.

Новости

последние новости нашего университета и мира

Что говорят наши выпускники

отзывы выпускников нашего университета